CHÀO MỪNG TÂN HỌC SINH, SINH VIÊN KHÓA 43

NĂM HỌC 2023 - 2024


*
*

* Kết quả xét tuyển sẽ được công bố vào ngày 15/07/2023

* Nhận giấy báo nhập học từ 20/07 đến 31/07/2023