Đăng ký thông tin Tuyển Sinh

Trang chủ


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Tất cả các ô có dấu (*) bắt buộc phải nhập.

PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PHẦN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC

Tên Ngành/Nghề Học (*)

CD: TC:


CD: TC:


CD: TC:HƯỚNG DẪN
Ghi Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 10 (nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc phải có) và lưu ý một số nội dung sau:

  1. Mục 1, 2: Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh theo học bạ (hoặc theo GCMND nếu có);
  2. Mục 4: Nếu đã tốt nghiệp THCS, THPT thì đánh dấu vào ô thích hợp. Nếu đang học thì ghi rõ lớp đang học (Ví dụ: Đang học lớp 12; đang học lớp 9).
  3. Mục 6: Ghi số điện thoại của người nhận giấy báo và số điện thoại của thí sinh (nếu có), số điện thoại của thí sinh ghi sau số điện thoại của người nhận giấy báo;
  4. Mục 7: Ghi rõ tên người nhận và địa chỉ của người nhận giấy báo. Địa chỉ phải đầy đủ: Số nhà, đường, phố, thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
  5. Mục 9: Thí sinh ghi chính xác tên trường muốn học kèm theo Mã số trường. Mỗi Phiếu đăng ký dự tuyển chỉ đăng ký ở một trường cụ thể.
  6. Mục 10:
    * Thí sinh tìm hiểu về ngành nghề đào tạo, trường đào tạo trước khi đăng ký. Có 3 cách cơ bản để tìm hiểu về những thông tin trên như sau:

(1) Tham khảo sách “Những điều cần biết về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” được phát hành hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Địa chỉ: http://gdnn.gov.vn);

(2) Truy cập webiste: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/, tìm kiếm theo từng tỉnh để biết về các trường và các nghề đào tạo của trường;

(3) Cài đặt ứng dụng “Chọn nghề” trên điện thoại di động (phải là điện thoại Smartphone) để tìm hiểu về ngành nghề, về trường học.

Theo cách (2) và (3), thí sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến và có thể đăng ký từ 1 đến 3 nguyện vọng (3 ngành nghề).

* Về trình độ đào tạo: Đánh dấu (x) vào ô phù hợp:

– Trình độ trung cấp: Thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm học (không tính đến học văn hóa đối với đối tượng chưa có bằng THPT hoặc tương đương). Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS và tương đương trở lên;

– Trình độ cao đẳng: Thời gian học từ 2 – 3 năm (không tính đến học văn hóa đối với đối tượng chưa có bằng THPT hoặc tương đương). Đối tượng tuyển sinh:

(1) Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
(2) Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(3) Học sinh tốt nghiệp THCS nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng phải học và thi đạt yêu cầu các các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.

DANH MỤC MÃ TRƯỜNG MÃ NGÀNH

TÊN TRƯỜNG: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI

MÃ TRƯỜNG: CDT4804

STT

Tên nghề đào tạo

Mã nghề đào tạo
Cao đẳng Trung cấp
1 Cắt gọt kim loại CĐ: 6520121 TC: 5520121
2 Chế tạo thiết bị cơ khí CĐ: 6520104 TC: 5520104
3 Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí CĐ: 6510315 TC: 5510315
4 Công nghệ ô tô CĐ: 6510216 TC: 5510216
5 Vận hành máy thi công nền CĐ: 6520183 TC: 5520183
6 Xếp dỡ cơ giới tổng hợp TC: 5840117
7 Quản trị mạng máy tính CĐ: 6480209 TC: 5480209
8 Xử lý dữ liệu CĐ: 6480206 TC: 5480206
9 Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà CĐ: 6510314 TC: 5510314
10 Điện công nghiệp CĐ: 6520227 TC: 5520227
11 Điện tử công nghiệp CĐ: 6520225 TC: 5520225
12 Cơ điện tử CĐ: 6520263 TC: 5520263
13 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí CĐ: 6520205 TC: 5520205
14 Quản lý kho hàng CĐ: 6340425 TC: 5340133
15 May thời trang CĐ: 6540205 TC: 5540205
16 Kế toán doanh nghiệp CĐ: 6340302 TC: 5340302